Buradasınız

Sınav Duyuruları

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

1.Grup Listesine ulaşmak için tıklayınız.

2.Grup Listesine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapmak için tıklayınız.

İçerik 1:

1.Grup Listesine ulaşmak için tıklayınız.

2.Grup Listesine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapmak için tıklayınız.

İçerik 2:

1.Grup Listesine ulaşmak için tıklayınız.

2.Grup Listesine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Başkanlığımızca 15-16 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan Devlet Gelir Uzmanlığı yeterlik yazılı sınav sonucu açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız. 

İçerik 1:

Başkanlığımızca 15-16 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan Devlet Gelir Uzmanlığı yeterlik yazılı sınav sonucu açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız. 

İçerik 2:

Başkanlığımızca 15-16 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan Devlet Gelir Uzmanlığı yeterlik yazılı sınav sonucu açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız. 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

14 Kasım 2015 tarihinde yazılı, 5-6 Ocak 2016 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

2. Grup (Mühendislik) listesine ulaşmak için; 

Adana ili için tıklayınız.

Ankara ili için tıklayınız.

Bursa ili için tıklayınız.

Erzurum ili için tıklayınız.

Eskişehir ili için tıklayınız.

Gaziantep ili için tıklayınız.

İstanbul ili için tıklayınız.

Kayseri ili için tıklayınız.

Malatya ili için tıklayınız.

Manisa ili için tıklayınız.

Muğla ili için tıklayınız.

Şanlıurfa ili için tıklayınız.

Trabzon ili için tıklayınız.

3. Grup (Matematik, İstatistik) listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

14 Kasım 2015 tarihinde yazılı, 5-6 Ocak 2016 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

2. Grup (Mühendislik) listesine ulaşmak için; 

Adana ili için tıklayınız.

Ankara ili için tıklayınız.

Bursa ili için tıklayınız.

Erzurum ili için tıklayınız.

Eskişehir ili için tıklayınız.

Gaziantep ili için tıklayınız.

İstanbul ili için tıklayınız.

Kayseri ili için tıklayınız.

Malatya ili için tıklayınız.

Manisa ili için tıklayınız.

Muğla ili için tıklayınız.

Şanlıurfa ili için tıklayınız.

Trabzon ili için tıklayınız.

3. Grup (Matematik, İstatistik) listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

14 Kasım 2015 tarihinde yazılı, 5-6 Ocak 2016 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

2. Grup (Mühendislik) listesine ulaşmak için; 

Adana ili için tıklayınız.

Ankara ili için tıklayınız.

Bursa ili için tıklayınız.

Erzurum ili için tıklayınız.

Eskişehir ili için tıklayınız.

Gaziantep ili için tıklayınız.

İstanbul ili için tıklayınız.

Kayseri ili için tıklayınız.

Malatya ili için tıklayınız.

Manisa ili için tıklayınız.

Muğla ili için tıklayınız.

Şanlıurfa ili için tıklayınız.

Trabzon ili için tıklayınız.

3. Grup (Matematik, İstatistik) listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Sınav 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak olup, adayların en geç saat 09:30'da sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı: Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, Kurum Kimlik Kartı veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belirtilen belgelerden herhangi birini yanlarında bulundurmayanlar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Müdür Yardımcılığı  Sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı  Sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Sınav 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak olup, adayların en geç saat 09:30'da sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı: Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, Kurum Kimlik Kartı veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belirtilen belgelerden herhangi birini yanlarında bulundurmayanlar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Müdür Yardımcılığı  Sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı  Sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Sınav 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak olup, adayların en geç saat 09:30'da sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı: Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, Kurum Kimlik Kartı veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belirtilen belgelerden herhangi birini yanlarında bulundurmayanlar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Müdür Yardımcılığı  Sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı  Sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

28 Kasım 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yeri açıklandı.


Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

28 Kasım 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yeri açıklandı.


Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

28 Kasım 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yeri açıklandı.


Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Müdürlük sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Müdürlük sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Müdürlük sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavına girecek aday listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2015/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Mütercim olarak atanacaklar için Yabancı Dil Seviyesini belirten belgenin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
11- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
12- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi,
13- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Mütercim, Şoför ve Hizmetli olarak yerleşenler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Dikmen-Çankaya/ANKARA adresine,

Teknisyen olarak yerleşenler, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

Duyurulur. 02 Aralık 2015

Güncelleme : 07 Aralık 2015.

İçerik 1:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2015/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Mütercim olarak atanacaklar için Yabancı Dil Seviyesini belirten belgenin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
11- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
12- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi,
13- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Mütercim, Şoför ve Hizmetli olarak yerleşenler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Dikmen-Çankaya/ANKARA adresine,

Teknisyen olarak yerleşenler, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

Duyurulur. 02 Aralık 2015

Güncelleme : 07 Aralık 2015.

İçerik 2:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2015/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Mütercim olarak atanacaklar için Yabancı Dil Seviyesini belirten belgenin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
11- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
12- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi,
13- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Mütercim, Şoför ve Hizmetli olarak yerleşenler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Dikmen-Çankaya/ANKARA adresine,

Teknisyen olarak yerleşenler, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

Duyurulur. 02 Aralık 2015

Güncelleme : 07 Aralık 2015.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

10 Ekim 2015 tarihinde yazılı, 01-04 Aralık 2015 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik sınav sonucu açıklandı.

1. Grup listesine ulaşmak için tıklayınız.

2. Grup listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

10 Ekim 2015 tarihinde yazılı, 01-04 Aralık 2015 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik sınav sonucu açıklandı.

1. Grup listesine ulaşmak için tıklayınız.

2. Grup listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

10 Ekim 2015 tarihinde yazılı, 01-04 Aralık 2015 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik sınav sonucu açıklandı.

1. Grup listesine ulaşmak için tıklayınız.

2. Grup listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayların TC kimlik numaralı: nüfus cüzdanı,  sürücü belgesi ya da kurum kimlik kartını yanlarında getirmeleri zorunludur. Bu belgelerden herhangi birini yanında getirmeyen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayların TC kimlik numaralı: nüfus cüzdanı,  sürücü belgesi ya da kurum kimlik kartını yanlarında getirmeleri zorunludur. Bu belgelerden herhangi birini yanında getirmeyen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayların TC kimlik numaralı: nüfus cüzdanı,  sürücü belgesi ya da kurum kimlik kartını yanlarında getirmeleri zorunludur. Bu belgelerden herhangi birini yanında getirmeyen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2015/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
11- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi,
12- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Mütercim, Şoför ve Hizmetli olarak yerleşenler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Dikmen-Çankaya/ANKARA adresine,

Teknisyen olarak yerleşenler, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

Duyurulur. 02 Aralık 2015

İçerik 1:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2015/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
11- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi,
12- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Mütercim, Şoför ve Hizmetli olarak yerleşenler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Dikmen-Çankaya/ANKARA adresine,

Teknisyen olarak yerleşenler, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

Duyurulur. 02 Aralık 2015

İçerik 2:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2015/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
11- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi,
12- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Mütercim, Şoför ve Hizmetli olarak yerleşenler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Dikmen-Çankaya/ANKARA adresine,

Teknisyen olarak yerleşenler, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:5 Çankaya / ANKARA adresine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

Duyurulur. 02 Aralık 2015

Sayfalar