Buradasınız

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 492) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 492) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

28/02/2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla geliştirilen İnteraktif Vergi Dairesi’ne ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesine https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.