Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 22/06/2018
E.g., 22/06/2018
28
Şubat
2018
28/02/2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hız...
28
Şubat
2018
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı. ...
27
Şubat
2018
24/02/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile; vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesinde, çok zor durum ha...
23
Şubat
2018
23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 t...
22
Şubat
2018
Konya Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı; Denetim Grup Müdürlüğü, Denetim Koordinasyon Müdürlüğü, Takdir Komisyonu Başkanlığı, Hukuk Bürosu, Strateji Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi Şeyh Ziya Sokak No:2 Karatay/KONYA adresinde bulunan...
20
Şubat
2018
Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak yeni kurulan Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü Kemertaş M. Ziya Gökalp C. Hükümet Konağı  Ergani/DİYARBAKIR adresinde, 12.02.2018 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamış bulunmaktadır....
15
Şubat
2018
15/02/2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 2); ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep sür...
13
Şubat
2018
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki onarım nedeniyle Ankara ve Anadolu İhtisas Vergi Daireleri Türkocağı Caddesi 1401. Sokak No:5 Balgat adresinde yer alan Ek Hizmet binasında 05.02.2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır....
13
Şubat
2018
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki onarım nedeniyle Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Servisi Cemal Gürsel Caddesi No:74 Cebeci / ANKARA adresinde yer alan Ek Hizmet binasında 05.02.2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamışt...

Sayfalar