Buradasınız

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli İnternet Kullanıcısı,

Köklü bir geleneğe ve kurum kültürüne sahip olan Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olan vergiler ile diğer gelirleri, Anayasa ve vergi kanunları çerçevesinde, mükellef haklarını gözeterek tahsil etmektedir. Başkanlığımız, Devletin gelir politikalarını adalet ve tarafsızlık içinde uygularken çözüm odaklılık, güvenilirlik, katılımcılık, saydamlık, sorumluluk bilinci, sürekli gelişim ve yetkinlik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ekonomik aktiviteleri kavrayarak kayıtlı ekonomiyi teşvik eden, mükellef haklarını gözeterek vergiye gönüllü uyumu sağlayan ve kaliteli hizmet sunmayı amaç edinen İdaremiz kayıt dışı ekonomi ile mücadelede de etkinliğini her geçen gün artırmaktadır.

Başkanlığımız tarafından mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için çeşitli rehber ve broşürler hazırlanmakta ve internet, e-posta, mobil platformlar, sosyal medya gibi iletişim kanalları etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda kamunun profesyonel anlamda ilk çağrı merkezi olan “Vergi İletişim Merkezi” (VİMER-444 0 189), mükelleflerimize ve tüm kamuya vergi mevzuatı ile ilgili bilgi danışma, İngilizce e-posta, borç sorgulama, ihbar bildirimi ve motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili alanlarda hizmet vermektedir.

Toplumda vergi bilincinin oluşturulması Başkanlığımızın önemli hedefleri arasında olup, bu amaçla verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergi bilincinin küçük yaşlarda yerleştirilmesi için çocuklarımıza, gelişim düzeylerine uygun olarak “Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri ” verilmektedir.

Sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılması hedefi doğrultusunda katılımcı yönetim anlayışıyla mükellef memnuniyetini artırmak için “Mükellef Geri Bildirim Sistemi” kurulmuştur. Yine bu hedef doğrultusunda, mükelleflerimizin beklenti ve önerilerinin tespiti ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla profesyonel olarak “Mükellef Memnuniyeti Anketleri” yaptırılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya devam edeceğimizi belirtir, saygılar sunarım.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

Türkçe